Privatpersoner på Södra Lunger Lilla Brohammar 266 (1 st)