Privatpersoner på Årby gård Chaufförsbostad (1 st)