Privatpersoner på Vadsbro-Berga Bergastugan (2 st)