Privatpersoner på Doktor Forselius Backe 58 (35 st)