Privatpersoner i Havdhem på postnummer 623 38 (185 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.