Privatpersoner i Kungens Kurva på postnummer 141 75 (138 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.