Privatpersoner på Hjalmar Gullbergsgatan 2 A (20 st)