Privatpersoner på Södra Förstadsgatan 88 B (28 st)