Privatpersoner på Per Albin Hanssons väg 30 (109 st)