Privatpersoner i Dals Rostock på postnummer 464 50 (649 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.