Privatpersoner på Drottning Kristinas väg 23 (1 st)