Privatpersoner på Östra Kungsladugårdsvägen 15 (29 st)