Privatpersoner på Anders Lundströms gata 8 (24 st)