Privatpersoner på Margaretha Krooks gata 4 (38 st)