Privatpersoner på Wollmar Yxkullsgatan 2 A (34 st)