Privatpersoner på Albert Engströmsgatan 2 G (31 st)