Privatpersoner på Öster Mälarstrands allé 144 (97 st)