Privatpersoner på Stora Trädgårdsgatan 37 B (38 st)