Privatpersoner i Vilhelmina på postnummer 912 90 (371 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.