Företag i Älvdalens kommun (1 598 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 287 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvdalen finns det 503 aktiebolag, 21 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 262 enskilda firmor samt 493 övriga bolag.

  • I Älvdalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 503 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 449 KSEK vilket är 57,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvdalens kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 85 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 58 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvdalens kommun på plats 6 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Älvdalens kommun på plats 220 av 290.
  • Älvdalens kommun har 7 070 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 232 843 KSEK, vilket ger 457 KSEK per invånare och placerar Älvdalen på plats 141 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvdalens kommun blir detta 550 115 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Älvdalen på plats 38 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvdalens kommun har 1 306 360 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 88 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 38 864 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvdalens kommuns aktiebolag plats 154 av 290 vad gäller inbetald skatt.