Företag i Älvdalens kommun (1 493 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 293 företag verksamma varav 105 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvdalen finns det 515 aktiebolag, 17 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 250 enskilda firmor samt 503 övriga bolag.

  • I Älvdalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 515 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 212 KSEK vilket är 60,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 105 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvdalens kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 64 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 108 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvdalens kommun på plats 22 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Älvdalens kommun på plats 7 av 290.
  • Älvdalens kommun har 7 070 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 433 046 KSEK, vilket ger 486 KSEK per invånare och placerar Älvdalen på plats 155 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvdalens kommun blir detta 322 620 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Älvdalen på plats 96 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvdalens kommun har 1 425 700 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 85 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 29 716 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvdalens kommuns aktiebolag plats 213 av 290 vad gäller inbetald skatt.