Företag i Älvkarleby kommun (904 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och här finns 858 företag verksamma varav 63 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvkarleby finns det 274 aktiebolag, 14 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 344 enskilda firmor samt 205 övriga bolag.

  • I Älvkarleby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 274 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 593 KSEK vilket är 79,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 63 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvkarleby kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -8 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 274 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvkarleby kommun på plats 288 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Älvkarleby kommun på plats 83 av 290.
  • Älvkarleby kommun har 9 407 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 858 810 KSEK, vilket ger 91 KSEK per invånare och placerar Älvkarleby på plats 290 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvkarleby kommun blir detta 77 065 KSEK och per invånare 8 KSEK, vilket placerar Älvkarleby på plats 283 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvkarleby kommun har 243 480 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 285 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 14 493 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvkarleby kommuns aktiebolag plats 288 av 290 vad gäller inbetald skatt.