Företag i Älvkarleby kommun (878 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och här finns 840 företag verksamma varav 61 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvkarleby finns det 281 aktiebolag, 14 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 323 enskilda firmor samt 200 övriga bolag.

  • I Älvkarleby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 281 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 113 KSEK vilket är 77,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 61 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvkarleby kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 68 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 142 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvkarleby kommun på plats 286 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Älvkarleby kommun på plats 95 av 290.
  • Älvkarleby kommun har 9 407 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 052 922 KSEK, vilket ger 112 KSEK per invånare och placerar Älvkarleby på plats 289 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvkarleby kommun blir detta 83 195 KSEK och per invånare 9 KSEK, vilket placerar Älvkarleby på plats 283 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvkarleby kommun har 437 397 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 276 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 14 621 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvkarleby kommuns aktiebolag plats 282 av 290 vad gäller inbetald skatt.