Företag i Ängelholms kommun (6 426 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

M

S

V

Å

Ä

Ö

Snabbfakta

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och här finns 6 928 företag verksamma varav 555 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ängelholm finns det 3 004 aktiebolag, 151 handelsbolag, 41 kommanditbolag och 2 765 enskilda firmor samt 967 övriga bolag.

  • I Ängelholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 42 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 004 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 334 KSEK vilket är 35,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 555 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ängelholms kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 051 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 11 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ängelholms kommun på plats 69 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Ängelholms kommun på plats 141 av 290.
  • Ängelholms kommun har 41 782 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 102 262 KSEK, vilket ger 720 KSEK per invånare och placerar Ängelholm på plats 62 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ängelholms kommun blir detta 1 956 719 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Ängelholm på plats 92 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ängelholms kommun har 14 688 887 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 38 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 276 724 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ängelholms kommuns aktiebolag plats 121 av 290 vad gäller inbetald skatt.