Företag i Ängelholms kommun (6 483 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

M

S

V

Å

Ä

Ö

Snabbfakta

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och här finns 6 983 företag verksamma varav 535 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ängelholm finns det 3 120 aktiebolag, 142 handelsbolag, 41 kommanditbolag och 2 712 enskilda firmor samt 968 övriga bolag.

  • I Ängelholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 44 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 120 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 465 KSEK vilket är 42,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 535 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ängelholms kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 255 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ängelholms kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Ängelholms kommun på plats 224 av 290.
  • Ängelholms kommun har 41 782 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 469 189 KSEK, vilket ger 705 KSEK per invånare och placerar Ängelholm på plats 87 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ängelholms kommun blir detta 1 813 022 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Ängelholm på plats 105 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ängelholms kommun har 15 761 129 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 39 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 385 410 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ängelholms kommuns aktiebolag plats 76 av 290 vad gäller inbetald skatt.