Företag i Åmåls kommun (1 888 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 066 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åmål finns det 507 aktiebolag, 34 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 100 enskilda firmor samt 422 övriga bolag.

  • I Åmåls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 507 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 840 KSEK vilket är 40,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åmåls kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 31 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 244 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åmåls kommun på plats 255 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Åmåls kommun på plats 38 av 290.
  • Åmåls kommun har 12 706 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 921 273 KSEK, vilket ger 387 KSEK per invånare och placerar Åmål på plats 198 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åmåls kommun blir detta 341 317 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Åmål på plats 192 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åmåls kommun har 1 403 078 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 195 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 56 324 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åmåls kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.