Företag i Ånge kommun (1 492 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 2 292 företag verksamma varav 123 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ånge finns det 424 aktiebolag, 19 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 332 enskilda firmor samt 514 övriga bolag.

  • I Ånge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 424 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 837 KSEK vilket är 55,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 123 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ånge kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 76 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 131 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ånge kommun på plats 72 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Ånge kommun på plats 84 av 290.
  • Ånge kommun har 9 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 993 601 KSEK, vilket ger 315 KSEK per invånare och placerar Ånge på plats 216 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ånge kommun blir detta 316 036 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Ånge på plats 146 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ånge kommun har 744 375 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 234 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 047 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ånge kommuns aktiebolag plats 160 av 290 vad gäller inbetald skatt.