Företag i Ånge kommun (1 404 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 2 262 företag verksamma varav 99 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ånge finns det 424 aktiebolag, 19 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 306 enskilda firmor samt 511 övriga bolag.

  • I Ånge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 424 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 768 KSEK vilket är 52,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 99 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ånge kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 25 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 240 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ånge kommun på plats 155 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Ånge kommun på plats 250 av 290.
  • Ånge kommun har 9 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 410 624 KSEK, vilket ger 359 KSEK per invånare och placerar Ånge på plats 213 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ånge kommun blir detta 362 180 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Ånge på plats 126 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ånge kommun har 791 044 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 227 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 051 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ånge kommuns aktiebolag plats 134 av 290 vad gäller inbetald skatt.