Företag i Årjängs kommun (2 438 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 246 företag verksamma varav 124 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Årjäng finns det 601 aktiebolag, 45 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 2 054 enskilda firmor samt 542 övriga bolag.

  • I Årjängs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 601 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 625 KSEK vilket är 41,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 124 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Årjängs kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 171 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 26 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Årjängs kommun på plats 63 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Årjängs kommun på plats 250 av 290.
  • Årjängs kommun har 9 943 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 949 820 KSEK, vilket ger 598 KSEK per invånare och placerar Årjäng på plats 110 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Årjängs kommun blir detta 385 139 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Årjäng på plats 117 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Årjängs kommun har 1 408 260 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 135 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 929 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Årjängs kommuns aktiebolag plats 205 av 290 vad gäller inbetald skatt.