Företag i Årjängs kommun (2 495 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 257 företag verksamma varav 153 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Årjäng finns det 591 aktiebolag, 45 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 2 077 enskilda firmor samt 541 övriga bolag.

  • I Årjängs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 591 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 271 KSEK vilket är 46,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 153 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Årjängs kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 91 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Årjängs kommun på plats 26 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Årjängs kommun på plats 205 av 290.
  • Årjängs kommun har 9 943 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 941 367 KSEK, vilket ger 497 KSEK per invånare och placerar Årjäng på plats 119 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Årjängs kommun blir detta 407 991 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Årjäng på plats 113 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Årjängs kommun har 1 359 502 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 136 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 183 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Årjängs kommuns aktiebolag plats 198 av 290 vad gäller inbetald skatt.