Företag i Åsele kommun (800 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 873 företag verksamma varav 42 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åsele finns det 174 aktiebolag, 5 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 465 enskilda firmor samt 226 övriga bolag.

  • I Åsele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 174 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 902 KSEK vilket är 67,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 42 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åsele kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 0 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 265 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åsele kommun på plats 17 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Åsele kommun på plats 199 av 290.
  • Åsele kommun har 2 829 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 950 183 KSEK, vilket ger 336 KSEK per invånare och placerar Åsele på plats 228 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åsele kommun blir detta 69 952 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Åsele på plats 206 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åsele kommun har 482 524 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 107 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 12 512 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åsele kommuns aktiebolag plats 202 av 290 vad gäller inbetald skatt.