Företag i Åsele kommun (817 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 893 företag verksamma varav 41 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åsele finns det 177 aktiebolag, 4 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 482 enskilda firmor samt 227 övriga bolag.

  • I Åsele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 177 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 749 KSEK vilket är 67,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 41 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åsele kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 12 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 222 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åsele kommun på plats 38 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Åsele kommun på plats 170 av 290.
  • Åsele kommun har 2 829 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 931 308 KSEK, vilket ger 329 KSEK per invånare och placerar Åsele på plats 212 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åsele kommun blir detta 77 740 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Åsele på plats 184 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åsele kommun har 469 084 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 100 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 15 269 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åsele kommuns aktiebolag plats 157 av 290 vad gäller inbetald skatt.