Företag i Åtvidabergs kommun (1 451 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 558 företag verksamma varav 89 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åtvidaberg finns det 469 aktiebolag, 22 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 698 enskilda firmor samt 366 övriga bolag.

  • I Åtvidabergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 469 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 632 KSEK vilket är 56,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 89 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åtvidabergs kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 66 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 185 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åtvidabergs kommun på plats 282 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Åtvidabergs kommun på plats 273 av 290.
  • Åtvidabergs kommun har 11 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 220 801 KSEK, vilket ger 277 KSEK per invånare och placerar Åtvidaberg på plats 238 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åtvidabergs kommun blir detta 275 186 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Åtvidaberg på plats 206 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åtvidabergs kommun har 1 330 813 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 185 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 188 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åtvidabergs kommuns aktiebolag plats 208 av 290 vad gäller inbetald skatt.