Företag i Åtvidabergs kommun (1 453 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 548 företag verksamma varav 77 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åtvidaberg finns det 488 aktiebolag, 25 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 679 enskilda firmor samt 354 övriga bolag.

  • I Åtvidabergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 488 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 653 KSEK vilket är 47,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 77 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åtvidabergs kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 4 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 263 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åtvidabergs kommun på plats 282 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Åtvidabergs kommun på plats 67 av 290.
  • Åtvidabergs kommun har 11 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 228 112 KSEK, vilket ger 364 KSEK per invånare och placerar Åtvidaberg på plats 211 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åtvidabergs kommun blir detta 415 966 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Åtvidaberg på plats 135 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åtvidabergs kommun har 1 310 905 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 187 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 80 569 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åtvidabergs kommuns aktiebolag plats 119 av 290 vad gäller inbetald skatt.