Företag i Öckerö kommun (2 204 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 040 företag verksamma varav 130 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Öckerö finns det 971 aktiebolag, 67 handelsbolag, 35 kommanditbolag och 633 enskilda firmor samt 334 övriga bolag.

  • I Öckerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 971 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 781 KSEK vilket är 72,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 130 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Öckerö kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 59 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 212 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Öckerö kommun på plats 206 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Öckerö kommun på plats 280 av 290.
  • Öckerö kommun har 12 903 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 159 511 KSEK, vilket ger 322 KSEK per invånare och placerar Öckerö på plats 213 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Öckerö kommun blir detta 400 882 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Öckerö på plats 161 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Öckerö kommun har 1 736 016 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 141 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 696 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Öckerö kommuns aktiebolag plats 138 av 290 vad gäller inbetald skatt.