Företag i Öckerö kommun (2 167 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 038 företag verksamma varav 124 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Öckerö finns det 1 004 aktiebolag, 64 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 604 enskilda firmor samt 332 övriga bolag.

  • I Öckerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 004 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 873 KSEK vilket är 73,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 124 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Öckerö kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 62 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 190 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Öckerö kommun på plats 212 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Öckerö kommun på plats 278 av 290.
  • Öckerö kommun har 12 903 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 448 797 KSEK, vilket ger 345 KSEK per invånare och placerar Öckerö på plats 221 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Öckerö kommun blir detta 431 910 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Öckerö på plats 151 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Öckerö kommun har 2 707 004 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 80 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 84 296 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Öckerö kommuns aktiebolag plats 126 av 290 vad gäller inbetald skatt.