Företag i Örebro kommun (19 989 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

E

F

G

H

K

L

N

O

S

V

Ö

Snabbfakta

Örebro kommun ligger i Örebro län och här finns 21 289 företag verksamma varav 1 612 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örebro finns det 9 812 aktiebolag, 335 handelsbolag, 118 kommanditbolag och 7 104 enskilda firmor samt 3 920 övriga bolag.

  • I Örebro kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 146 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 812 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 725 KSEK vilket är 30,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 107 konkurser skett men 1 612 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örebro kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 3 564 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örebro kommun på plats 135 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 107 st vilket räknat per invånare placerar Örebro kommun på plats 36 av 290.
  • Örebro kommun har 149 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 111 460 922 KSEK, vilket ger 744 KSEK per invånare och placerar Örebro på plats 77 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örebro kommun blir detta 12 859 043 KSEK och per invånare 86 KSEK, vilket placerar Örebro på plats 32 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örebro kommun har 66 921 922 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 31 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 221 449 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örebro kommuns aktiebolag plats 93 av 290 vad gäller inbetald skatt.