Företag i Örebro kommun (20 037 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

E

F

G

H

K

L

N

O

S

V

Ö

Snabbfakta

Örebro kommun ligger i Örebro län och här finns 21 107 företag verksamma varav 1 773 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örebro finns det 9 502 aktiebolag, 362 handelsbolag, 120 kommanditbolag och 7 193 enskilda firmor samt 3 930 övriga bolag.

  • I Örebro kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 133 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 502 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 553 KSEK vilket är 33,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 103 konkurser skett men 1 773 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örebro kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 901 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 175 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örebro kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 103 st vilket räknat per invånare placerar Örebro kommun på plats 27 av 290.
  • Örebro kommun har 149 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 95 407 796 KSEK, vilket ger 637 KSEK per invånare och placerar Örebro på plats 81 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örebro kommun blir detta 11 727 725 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Örebro på plats 37 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örebro kommun har 66 198 354 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 26 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 534 227 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örebro kommuns aktiebolag plats 62 av 290 vad gäller inbetald skatt.