Företag i Östersunds kommun (11 341 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

M

O

T

Ö

Snabbfakta

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 11 940 företag verksamma varav 878 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östersund finns det 4 257 aktiebolag, 163 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 5 400 enskilda firmor samt 2 070 övriga bolag.

  • I Östersunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 45 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 257 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 606 KSEK vilket är 39,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 878 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östersunds kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 923 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 33 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östersunds kommun på plats 45 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Östersunds kommun på plats 180 av 290.
  • Östersunds kommun har 62 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 39 963 900 KSEK, vilket ger 639 KSEK per invånare och placerar Östersund på plats 80 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östersunds kommun blir detta 3 216 854 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Östersund på plats 73 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östersunds kommun har 51 208 254 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 11 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 518 765 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östersunds kommuns aktiebolag plats 85 av 290 vad gäller inbetald skatt.