Företag i Östersunds kommun (11 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

M

O

T

Ö

Snabbfakta

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 11 989 företag verksamma varav 793 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östersund finns det 4 373 aktiebolag, 145 handelsbolag, 44 kommanditbolag och 5 349 enskilda firmor samt 2 078 övriga bolag.

  • I Östersunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 47 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 373 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 094 KSEK vilket är 33,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 793 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östersunds kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 611 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 96 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östersunds kommun på plats 50 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Östersunds kommun på plats 220 av 290.
  • Östersunds kommun har 62 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 47 915 149 KSEK, vilket ger 766 KSEK per invånare och placerar Östersund på plats 73 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östersunds kommun blir detta 3 703 319 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Östersund på plats 68 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östersunds kommun har 56 355 458 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 15 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 620 214 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östersunds kommuns aktiebolag plats 68 av 290 vad gäller inbetald skatt.