Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

Företag i Östhammars kommun (3,300 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och här finns 3,611 företag verksamma varav 187 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östhammar finns det 967 aktiebolag, 64 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1,764 enskilda firmor samt 805 övriga bolag.

  • I Östhammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 967 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13,658 KSEK vilket är 31.5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 187 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östhammars kommun är 10.9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 107 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 171 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östhammars kommun på plats 243 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Östhammars kommun på plats 166 av 290.
  • Östhammars kommun har 21,954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12,100,921 KSEK, vilket ger 551 KSEK per invånare och placerar Östhammar på plats 130 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östhammars kommun blir detta 726,313 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Östhammar på plats 159 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östhammars kommun har 26,038,370 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 111,582 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östhammars kommuns aktiebolag plats 184 av 290 vad gäller inbetald skatt.