Företag i Östhammars kommun (3 381 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och här finns 3 633 företag verksamma varav 203 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östhammar finns det 921 aktiebolag, 73 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 834 enskilda firmor samt 794 övriga bolag.

  • I Östhammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 921 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 074 KSEK vilket är 25,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 203 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östhammars kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 126 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östhammars kommun på plats 243 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Östhammars kommun på plats 261 av 290.
  • Östhammars kommun har 21 954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 877 193 KSEK, vilket ger 495 KSEK per invånare och placerar Östhammar på plats 120 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östhammars kommun blir detta 700 769 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Östhammar på plats 155 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östhammars kommun har 21 617 697 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 10 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 75 772 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östhammars kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.