Företag i Östra Göinge kommun (1 796 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och här finns 1 999 företag verksamma varav 111 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östra Göinge finns det 582 aktiebolag, 69 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 003 enskilda firmor samt 339 övriga bolag.

  • I Östra Göinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 582 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 141 KSEK vilket är 55,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 111 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östra Göinge kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 48 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 218 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östra Göinge kommun på plats 265 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Östra Göinge kommun på plats 201 av 290.
  • Östra Göinge kommun har 14 647 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 347 209 KSEK, vilket ger 297 KSEK per invånare och placerar Östra Göinge på plats 246 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östra Göinge kommun blir detta 252 400 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Östra Göinge på plats 255 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östra Göinge kommun har 1 613 385 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 193 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 36 885 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östra Göinge kommuns aktiebolag plats 272 av 290 vad gäller inbetald skatt.