Företag i Östra Göinge kommun (1 851 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och här finns 2 022 företag verksamma varav 135 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östra Göinge finns det 563 aktiebolag, 72 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 039 enskilda firmor samt 342 övriga bolag.

  • I Östra Göinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 563 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 337 KSEK vilket är 57,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 135 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östra Göinge kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 50 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 239 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östra Göinge kommun på plats 246 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Östra Göinge kommun på plats 107 av 290.
  • Östra Göinge kommun har 14 647 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 698 012 KSEK, vilket ger 252 KSEK per invånare och placerar Östra Göinge på plats 256 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östra Göinge kommun blir detta 169 919 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Östra Göinge på plats 276 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östra Göinge kommun har 1 412 378 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 213 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 241 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östra Göinge kommuns aktiebolag plats 268 av 290 vad gäller inbetald skatt.