Företag i Överkalix kommun (818 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och här finns 880 företag verksamma varav 40 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Överkalix finns det 153 aktiebolag, 4 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 542 enskilda firmor samt 177 övriga bolag.

  • I Överkalix kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 153 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 307 KSEK vilket är 40,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 40 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Överkalix kommun är 12,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 19 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 193 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Överkalix kommun på plats 100 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Överkalix kommun på plats 4 av 290.
  • Överkalix kommun har 3 376 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 391 494 KSEK, vilket ger 412 KSEK per invånare och placerar Överkalix på plats 163 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Överkalix kommun blir detta 60 079 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Överkalix på plats 254 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Överkalix kommun har 148 447 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 278 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 907 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Överkalix kommuns aktiebolag plats 248 av 290 vad gäller inbetald skatt.