Företag i Överkalix kommun (808 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och här finns 869 företag verksamma varav 40 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Överkalix finns det 151 aktiebolag, 4 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 534 enskilda firmor samt 177 övriga bolag.

  • I Överkalix kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 151 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 252 KSEK vilket är 38,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 40 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Överkalix kommun är 13,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 38 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 61 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Överkalix kommun på plats 79 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Överkalix kommun på plats 221 av 290.
  • Överkalix kommun har 3 376 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 609 049 KSEK, vilket ger 477 KSEK per invånare och placerar Överkalix på plats 160 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Överkalix kommun blir detta 77 453 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Överkalix på plats 216 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Överkalix kommun har 183 055 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 263 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 16 569 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Överkalix kommuns aktiebolag plats 182 av 290 vad gäller inbetald skatt.