Företag i Övertorneå kommun (1 127 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 280 företag verksamma varav 54 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Övertorneå finns det 229 aktiebolag, 13 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 722 enskilda firmor samt 314 övriga bolag.

  • I Övertorneå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 229 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 496 KSEK vilket är 64,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 54 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Övertorneå kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 263 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Övertorneå kommun på plats 73 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Övertorneå kommun på plats 50 av 290.
  • Övertorneå kommun har 4 482 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 344 720 KSEK, vilket ger 300 KSEK per invånare och placerar Övertorneå på plats 243 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Övertorneå kommun blir detta 102 285 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Övertorneå på plats 217 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Övertorneå kommun har 240 371 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 265 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 15 345 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Övertorneå kommuns aktiebolag plats 245 av 290 vad gäller inbetald skatt.