Företag i Ale kommun (3 512 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 556 företag verksamma varav 297 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ale finns det 1 276 aktiebolag, 60 handelsbolag, 49 kommanditbolag och 1 603 enskilda firmor samt 568 övriga bolag.

  • I Ale kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 276 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 509 KSEK vilket är 68,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 297 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ale kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 184 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 171 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ale kommun på plats 214 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Ale kommun på plats 239 av 290.
  • Ale kommun har 30 022 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 032 698 KSEK, vilket ger 201 KSEK per invånare och placerar Ale på plats 277 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ale kommun blir detta 507 151 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Ale på plats 255 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ale kommun har 2 026 687 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 249 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 95 209 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ale kommuns aktiebolag plats 258 av 290 vad gäller inbetald skatt.