Företag i Ale kommun (3 585 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 630 företag verksamma varav 309 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ale finns det 1 349 aktiebolag, 60 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 1 599 enskilda firmor samt 571 övriga bolag.

  • I Ale kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 349 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 872 KSEK vilket är 68,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 309 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ale kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 65 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 247 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ale kommun på plats 174 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Ale kommun på plats 188 av 290.
  • Ale kommun har 30 022 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 923 108 KSEK, vilket ger 231 KSEK per invånare och placerar Ale på plats 272 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ale kommun blir detta 580 137 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Ale på plats 248 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ale kommun har 2 221 837 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 236 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 118 658 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ale kommuns aktiebolag plats 226 av 290 vad gäller inbetald skatt.