Företag i Alingsås kommun (6 409 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 726 företag verksamma varav 538 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alingsås finns det 2 532 aktiebolag, 163 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 2 898 enskilda firmor samt 1 051 övriga bolag.

  • I Alingsås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 34 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 532 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 152 KSEK vilket är 47,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 538 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alingsås kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 306 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 138 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alingsås kommun på plats 66 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Alingsås kommun på plats 173 av 290.
  • Alingsås kommun har 40 337 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 20 244 201 KSEK, vilket ger 502 KSEK per invånare och placerar Alingsås på plats 118 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alingsås kommun blir detta 1 484 389 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Alingsås på plats 131 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alingsås kommun har 6 482 289 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 285 538 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alingsås kommuns aktiebolag plats 110 av 290 vad gäller inbetald skatt.