Företag i Alingsås kommun (6,383 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6,800 företag verksamma varav 491 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alingsås finns det 2,655 aktiebolag, 150 handelsbolag, 77 kommanditbolag och 2,860 enskilda firmor samt 1,058 övriga bolag.

  • I Alingsås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,655 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9,501 KSEK vilket är 45.9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 491 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alingsås kommun är 10.0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 230 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 132 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alingsås kommun på plats 70 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Alingsås kommun på plats 125 av 290.
  • Alingsås kommun har 40,337 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22,974,353 KSEK, vilket ger 570 KSEK per invånare och placerar Alingsås på plats 120 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alingsås kommun blir detta 1,309,845 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Alingsås på plats 158 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alingsås kommun har 6,938,268 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 110 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 270,289 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alingsås kommuns aktiebolag plats 123 av 290 vad gäller inbetald skatt.