Företag i Alvesta kommun (3 085 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och här finns 3 287 företag verksamma varav 187 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alvesta finns det 804 aktiebolag, 49 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 972 enskilda firmor samt 454 övriga bolag.

  • I Alvesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 804 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 37 360 KSEK vilket är 114,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 187 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alvesta kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 32 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 257 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alvesta kommun på plats 238 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Alvesta kommun på plats 146 av 290.
  • Alvesta kommun har 19 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 936 660 KSEK, vilket ger 1 348 KSEK per invånare och placerar Alvesta på plats 12 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alvesta kommun blir detta 3 848 793 KSEK och per invånare 193 KSEK, vilket placerar Alvesta på plats 10 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alvesta kommun har 2 772 434 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 129 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 810 368 KSEK i skatt, vilket ger 41 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alvesta kommuns aktiebolag plats 7 av 290 vad gäller inbetald skatt.