Företag i Alvesta kommun (3 115 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och här finns 3 294 företag verksamma varav 202 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alvesta finns det 824 aktiebolag, 46 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 1 959 enskilda firmor samt 458 övriga bolag.

  • I Alvesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 824 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 37 564 KSEK vilket är 105,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 202 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alvesta kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 73 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 221 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alvesta kommun på plats 187 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Alvesta kommun på plats 56 av 290.
  • Alvesta kommun har 19 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 759 628 KSEK, vilket ger 1 389 KSEK per invånare och placerar Alvesta på plats 19 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alvesta kommun blir detta 2 672 719 KSEK och per invånare 134 KSEK, vilket placerar Alvesta på plats 17 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alvesta kommun har 2 612 067 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 150 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 626 725 KSEK i skatt, vilket ger 31 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alvesta kommuns aktiebolag plats 15 av 290 vad gäller inbetald skatt.