Företag i Arboga kommun (1 861 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 934 företag verksamma varav 143 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arboga finns det 654 aktiebolag, 30 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 861 enskilda firmor samt 386 övriga bolag.

  • I Arboga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 654 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 187 KSEK vilket är 66,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 143 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arboga kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 145 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 88 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arboga kommun på plats 172 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Arboga kommun på plats 266 av 290.
  • Arboga kommun har 13 884 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 644 317 KSEK, vilket ger 262 KSEK per invånare och placerar Arboga på plats 264 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arboga kommun blir detta 292 374 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Arboga på plats 235 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arboga kommun har 2 815 055 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 84 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 46 080 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arboga kommuns aktiebolag plats 251 av 290 vad gäller inbetald skatt.