Företag i Arboga kommun (1 866 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 913 företag verksamma varav 134 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arboga finns det 617 aktiebolag, 35 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 877 enskilda firmor samt 381 övriga bolag.

  • I Arboga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 617 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 088 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 134 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arboga kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 72 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 194 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arboga kommun på plats 231 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Arboga kommun på plats 218 av 290.
  • Arboga kommun har 13 884 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 251 018 KSEK, vilket ger 234 KSEK per invånare och placerar Arboga på plats 265 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arboga kommun blir detta 313 133 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Arboga på plats 213 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arboga kommun har 2 858 400 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 77 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 48 127 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arboga kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.