Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

Företag i Arjeplogs kommun (745 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och här finns 967 företag verksamma varav 33 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arjeplog finns det 201 aktiebolag, 9 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 488 enskilda firmor samt 266 övriga bolag.

  • I Arjeplogs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 201 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7,481 KSEK vilket är 62.6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 33 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arjeplogs kommun är 14.3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 43 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arjeplogs kommun på plats 85 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Arjeplogs kommun på plats 197 av 290.
  • Arjeplogs kommun har 2,827 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1,376,441 KSEK, vilket ger 487 KSEK per invånare och placerar Arjeplog på plats 155 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arjeplogs kommun blir detta 220,151 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Arjeplog på plats 41 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arjeplogs kommun har 340,377 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 174 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 38,395 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arjeplogs kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.