Företag i Arjeplogs kommun (766 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och här finns 972 företag verksamma varav 35 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arjeplog finns det 195 aktiebolag, 10 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 499 enskilda firmor samt 265 övriga bolag.

  • I Arjeplogs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 195 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 639 KSEK vilket är 61,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 35 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arjeplogs kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 34 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 68 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arjeplogs kommun på plats 78 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Arjeplogs kommun på plats 30 av 290.
  • Arjeplogs kommun har 2 827 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 188 464 KSEK, vilket ger 420 KSEK per invånare och placerar Arjeplog på plats 154 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arjeplogs kommun blir detta 202 784 KSEK och per invånare 72 KSEK, vilket placerar Arjeplog på plats 45 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arjeplogs kommun har 380 302 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 143 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 27 795 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arjeplogs kommuns aktiebolag plats 68 av 290 vad gäller inbetald skatt.