Företag i Arvidsjaurs kommun (1 111 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 554 företag verksamma varav 70 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arvidsjaur finns det 320 aktiebolag, 13 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 839 enskilda firmor samt 381 övriga bolag.

  • I Arvidsjaurs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 320 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 490 KSEK vilket är 59,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 70 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arvidsjaurs kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 86 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 51 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arvidsjaurs kommun på plats 136 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Arvidsjaurs kommun på plats 67 av 290.
  • Arvidsjaurs kommun har 6 437 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 194 557 KSEK, vilket ger 341 KSEK per invånare och placerar Arvidsjaur på plats 221 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arvidsjaurs kommun blir detta 172 273 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Arvidsjaur på plats 196 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arvidsjaurs kommun har 734 494 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 185 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 688 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arvidsjaurs kommuns aktiebolag plats 216 av 290 vad gäller inbetald skatt.