Företag i Arvika kommun (4 347 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arvika kommun ligger i Värmlands län och här finns 5 318 företag verksamma varav 297 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arvika finns det 1 206 aktiebolag, 86 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 3 019 enskilda firmor samt 995 övriga bolag.

  • I Arvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 206 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 034 KSEK vilket är 48,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 297 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arvika kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 372 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 37 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arvika kommun på plats 150 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Arvika kommun på plats 270 av 290.
  • Arvika kommun har 26 040 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 512 558 KSEK, vilket ger 365 KSEK per invånare och placerar Arvika på plats 189 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arvika kommun blir detta 983 059 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Arvika på plats 123 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arvika kommun har 3 674 131 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 126 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 140 373 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arvika kommuns aktiebolag plats 158 av 290 vad gäller inbetald skatt.