Företag i Arvika kommun (4 280 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arvika kommun ligger i Värmlands län och här finns 5 327 företag verksamma varav 277 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arvika finns det 1 272 aktiebolag, 79 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 2 948 enskilda firmor samt 1 016 övriga bolag.

  • I Arvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 272 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 636 KSEK vilket är 47,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 277 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arvika kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 29 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 255 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arvika kommun på plats 146 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Arvika kommun på plats 200 av 290.
  • Arvika kommun har 26 040 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 763 711 KSEK, vilket ger 413 KSEK per invånare och placerar Arvika på plats 188 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arvika kommun blir detta 895 092 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Arvika på plats 143 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arvika kommun har 3 737 714 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 132 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 157 971 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arvika kommuns aktiebolag plats 141 av 290 vad gäller inbetald skatt.