Företag i Askersunds kommun (1 836 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Askersunds kommun ligger i Örebro län och här finns 2 000 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Askersund finns det 531 aktiebolag, 34 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 999 enskilda firmor samt 433 övriga bolag.

  • I Askersunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 531 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 059 KSEK vilket är 1,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Askersunds kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 48 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 204 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Askersunds kommun på plats 263 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Askersunds kommun på plats 91 av 290.
  • Askersunds kommun har 11 188 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 848 776 KSEK, vilket ger 791 KSEK per invånare och placerar Askersund på plats 64 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Askersunds kommun blir detta 2 070 837 KSEK och per invånare 185 KSEK, vilket placerar Askersund på plats 11 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Askersunds kommun har 1 893 579 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 110 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 321 367 KSEK i skatt, vilket ger 29 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Askersunds kommuns aktiebolag plats 16 av 290 vad gäller inbetald skatt.