Företag i Askersunds kommun (1 834 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Askersunds kommun ligger i Örebro län och här finns 2 014 företag verksamma varav 107 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Askersund finns det 531 aktiebolag, 36 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 007 enskilda firmor samt 435 övriga bolag.

  • I Askersunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 531 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 116 KSEK vilket är 13,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 107 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Askersunds kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 109 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 99 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Askersunds kommun på plats 231 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Askersunds kommun på plats 290 av 290.
  • Askersunds kommun har 11 188 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 165 132 KSEK, vilket ger 640 KSEK per invånare och placerar Askersund på plats 79 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Askersunds kommun blir detta 1 110 051 KSEK och per invånare 99 KSEK, vilket placerar Askersund på plats 22 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Askersunds kommun har 1 707 147 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 114 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 151 499 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Askersunds kommuns aktiebolag plats 35 av 290 vad gäller inbetald skatt.