Företag i Avesta kommun (3 121 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 335 företag verksamma varav 203 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Avesta finns det 1 090 aktiebolag, 44 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 464 enskilda firmor samt 725 övriga bolag.

  • I Avesta kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 090 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 29 137 KSEK vilket är 56,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 203 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Avesta kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -24 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 271 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Avesta kommun på plats 234 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Avesta kommun på plats 64 av 290.
  • Avesta kommun har 23 172 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 224 113 KSEK, vilket ger 1 261 KSEK per invånare och placerar Avesta på plats 22 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Avesta kommun blir detta 1 758 258 KSEK och per invånare 76 KSEK, vilket placerar Avesta på plats 42 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Avesta kommun har 3 425 006 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 126 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 98 660 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Avesta kommuns aktiebolag plats 211 av 290 vad gäller inbetald skatt.