Företag i Avesta kommun (3 138 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 341 företag verksamma varav 249 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Avesta finns det 1 076 aktiebolag, 47 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 483 enskilda firmor samt 721 övriga bolag.

  • I Avesta kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 076 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 071 KSEK vilket är 61,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 249 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Avesta kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 86 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 229 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Avesta kommun på plats 152 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Avesta kommun på plats 110 av 290.
  • Avesta kommun har 23 172 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 835 777 KSEK, vilket ger 1 158 KSEK per invånare och placerar Avesta på plats 19 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Avesta kommun blir detta 1 456 237 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Avesta på plats 53 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Avesta kommun har 3 718 097 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 87 913 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Avesta kommuns aktiebolag plats 238 av 290 vad gäller inbetald skatt.