Företag i Båstads kommun (3 566 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Båstads kommun ligger i Skåne län och här finns 3 709 företag verksamma varav 219 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Båstad finns det 1 473 aktiebolag, 67 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 519 enskilda firmor samt 631 övriga bolag.

  • I Båstads kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 33 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 473 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 42 308 KSEK vilket är 142,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 219 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Båstads kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 401 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Båstads kommun på plats 33 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Båstads kommun på plats 75 av 290.
  • Båstads kommun har 14 756 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 55 973 167 KSEK, vilket ger 3 793 KSEK per invånare och placerar Båstad på plats 3 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Båstads kommun blir detta 2 497 233 KSEK och per invånare 169 KSEK, vilket placerar Båstad på plats 11 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Båstads kommun har 11 955 667 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 12 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 646 172 KSEK i skatt, vilket ger 44 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Båstads kommuns aktiebolag plats 5 av 290 vad gäller inbetald skatt.