Företag i Båstads kommun (3 588 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Båstads kommun ligger i Skåne län och här finns 3 702 företag verksamma varav 220 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Båstad finns det 1 516 aktiebolag, 59 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 476 enskilda firmor samt 633 övriga bolag.

  • I Båstads kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 516 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 42 949 KSEK vilket är 135,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 220 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Båstads kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 42 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 235 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Båstads kommun på plats 20 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Båstads kommun på plats 51 av 290.
  • Båstads kommun har 14 756 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 59 956 772 KSEK, vilket ger 4 063 KSEK per invånare och placerar Båstad på plats 4 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Båstads kommun blir detta 1 979 889 KSEK och per invånare 134 KSEK, vilket placerar Båstad på plats 15 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Båstads kommun har 23 823 040 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 7 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 704 520 KSEK i skatt, vilket ger 48 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Båstads kommuns aktiebolag plats 10 av 290 vad gäller inbetald skatt.