Företag i Bengtsfors kommun (2 064 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 178 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bengtsfors finns det 322 aktiebolag, 45 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 373 enskilda firmor samt 425 övriga bolag.

  • I Bengtsfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 322 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 531 KSEK vilket är 45,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bengtsfors kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 53 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 192 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bengtsfors kommun på plats 127 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Bengtsfors kommun på plats 148 av 290.
  • Bengtsfors kommun har 9 951 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 592 325 KSEK, vilket ger 261 KSEK per invånare och placerar Bengtsfors på plats 252 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bengtsfors kommun blir detta 197 113 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Bengtsfors på plats 232 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bengtsfors kommun har 523 955 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 263 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 17 926 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bengtsfors kommuns aktiebolag plats 284 av 290 vad gäller inbetald skatt.