Företag i Bergs kommun (2 173 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och här finns 2 569 företag verksamma varav 141 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Berg finns det 492 aktiebolag, 23 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 463 enskilda firmor samt 588 övriga bolag.

  • I Bergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 492 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 056 KSEK vilket är 65,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 141 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bergs kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 83 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 59 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bergs kommun på plats 9 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Bergs kommun på plats 71 av 290.
  • Bergs kommun har 7 126 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 658 786 KSEK, vilket ger 373 KSEK per invånare och placerar Berg på plats 185 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bergs kommun blir detta 338 266 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Berg på plats 89 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bergs kommun har 1 124 412 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 105 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 49 715 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bergs kommuns aktiebolag plats 112 av 290 vad gäller inbetald skatt.