Företag i Bjuvs kommun (1 490 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 577 företag verksamma varav 159 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bjuv finns det 576 aktiebolag, 40 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 723 enskilda firmor samt 229 övriga bolag.

  • I Bjuvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 576 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 370 KSEK vilket är 16,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 159 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bjuvs kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 131 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 121 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bjuvs kommun på plats 160 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Bjuvs kommun på plats 33 av 290.
  • Bjuvs kommun har 15 376 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 546 876 KSEK, vilket ger 491 KSEK per invånare och placerar Bjuv på plats 148 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bjuvs kommun blir detta 240 947 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Bjuv på plats 265 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bjuvs kommun har 721 000 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 275 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 53 022 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bjuvs kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.