Företag i Bjuvs kommun (1 478 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 555 företag verksamma varav 136 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bjuv finns det 539 aktiebolag, 47 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 731 enskilda firmor samt 228 övriga bolag.

  • I Bjuvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 539 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 445 KSEK vilket är 22,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 136 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bjuvs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 494 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bjuvs kommun på plats 251 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Bjuvs kommun på plats 38 av 290.
  • Bjuvs kommun har 15 376 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 251 964 KSEK, vilket ger 407 KSEK per invånare och placerar Bjuv på plats 164 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bjuvs kommun blir detta 204 790 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Bjuv på plats 272 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bjuvs kommun har 1 246 328 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 231 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 339 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bjuvs kommuns aktiebolag plats 261 av 290 vad gäller inbetald skatt.