Företag i Bodens kommun (4 156 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och här finns 4 378 företag verksamma varav 312 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Boden finns det 1 227 aktiebolag, 94 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 2 205 enskilda firmor samt 829 övriga bolag.

  • I Bodens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 227 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 306 KSEK vilket är 58,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 312 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bodens kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 198 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 151 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bodens kommun på plats 151 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Bodens kommun på plats 218 av 290.
  • Bodens kommun har 28 046 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 949 427 KSEK, vilket ger 283 KSEK per invånare och placerar Boden på plats 233 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bodens kommun blir detta 654 722 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Boden på plats 208 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bodens kommun har 3 604 113 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 155 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 119 227 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bodens kommuns aktiebolag plats 215 av 290 vad gäller inbetald skatt.