Företag i Bodens kommun (4 115 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och här finns 4 396 företag verksamma varav 328 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Boden finns det 1 302 aktiebolag, 82 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 2 162 enskilda firmor samt 829 övriga bolag.

  • I Bodens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 302 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 150 KSEK vilket är 55,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 328 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bodens kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 270 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 98 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bodens kommun på plats 87 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Bodens kommun på plats 237 av 290.
  • Bodens kommun har 28 046 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 503 323 KSEK, vilket ger 339 KSEK per invånare och placerar Boden på plats 224 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bodens kommun blir detta 781 094 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Boden på plats 186 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bodens kommun har 3 697 262 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 146 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 146 741 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bodens kommuns aktiebolag plats 171 av 290 vad gäller inbetald skatt.