Företag i Bollebygds kommun (1 561 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 478 företag verksamma varav 84 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollebygd finns det 470 aktiebolag, 32 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 788 enskilda firmor samt 182 övriga bolag.

  • I Bollebygds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 470 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 530 KSEK vilket är 42,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 84 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollebygds kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 50 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 185 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollebygds kommun på plats 228 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Bollebygds kommun på plats 245 av 290.
  • Bollebygds kommun har 9 241 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 517 510 KSEK, vilket ger 489 KSEK per invånare och placerar Bollebygd på plats 152 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollebygds kommun blir detta 239 893 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Bollebygd på plats 203 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollebygds kommun har 585 790 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 251 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 35 325 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollebygds kommuns aktiebolag plats 233 av 290 vad gäller inbetald skatt.