Företag i Bollebygds kommun (1 574 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 474 företag verksamma varav 116 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollebygd finns det 471 aktiebolag, 35 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 780 enskilda firmor samt 182 övriga bolag.

  • I Bollebygds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 471 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 145 KSEK vilket är 41,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 116 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollebygds kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 84 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 110 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollebygds kommun på plats 97 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Bollebygds kommun på plats 187 av 290.
  • Bollebygds kommun har 9 241 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 108 863 KSEK, vilket ger 445 KSEK per invånare och placerar Bollebygd på plats 144 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollebygds kommun blir detta 201 035 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Bollebygd på plats 220 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollebygds kommun har 680 958 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 240 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 341 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollebygds kommuns aktiebolag plats 177 av 290 vad gäller inbetald skatt.