Företag i Bollnäs kommun (4 386 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 738 företag verksamma varav 247 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollnäs finns det 1 399 aktiebolag, 68 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 2 304 enskilda firmor samt 953 övriga bolag.

  • I Bollnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 399 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 389 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 247 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollnäs kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 50 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 245 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollnäs kommun på plats 222 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Bollnäs kommun på plats 221 av 290.
  • Bollnäs kommun har 26 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 267 968 KSEK, vilket ger 308 KSEK per invånare och placerar Bollnäs på plats 236 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollnäs kommun blir detta 617 417 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Bollnäs på plats 215 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollnäs kommun har 2 680 199 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 204 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 571 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollnäs kommuns aktiebolag plats 225 av 290 vad gäller inbetald skatt.