Företag i Bollnäs kommun (4 374 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 749 företag verksamma varav 265 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollnäs finns det 1 378 aktiebolag, 76 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 2 329 enskilda firmor samt 951 övriga bolag.

  • I Bollnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 378 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 974 KSEK vilket är 65,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 265 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollnäs kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 128 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 213 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollnäs kommun på plats 201 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Bollnäs kommun på plats 105 av 290.
  • Bollnäs kommun har 26 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 419 973 KSEK, vilket ger 276 KSEK per invånare och placerar Bollnäs på plats 245 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollnäs kommun blir detta 565 847 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Bollnäs på plats 229 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollnäs kommun har 2 543 465 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 215 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 617 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollnäs kommuns aktiebolag plats 235 av 290 vad gäller inbetald skatt.